Obs! Skjutförbud på alla kulskyttebanor pga tjäle i kulfånget.

Uppföljning av visionsmötet den 18:e Mars kl 19:00 på SävarIK:s Klubbstuga.
Kom och diskutera hur vår gemensamma anläggning kan utvecklas för och av medlemmarna!

Sävar
Jaktskytteklubb

Om oss

Alla kan bli medlemmar i SävarJaktskytteklubb!


Löser du medlemskap, får du utnyttja: bänkskytte-, korthålls-, långhålls- och älgbanor utan extra kostnad.


Älg och hagelbanor är öppna enlig kalender.
Övriga banor får du skjuta på under dygnets ljusa timmar (eller 09-21).


Det finns också möjlighet att lösa dagskort, vilket inkluderar fritt skytte på ovan nämnda banor under en kväll.

Älg-, skeet- och trappbanorna kan även hyras av företag och grupper.


Våra skjutbanor

Inskjutningsbana 100m

På inskjutningsbanan finns stabila bänkar att skjuta från.


Klubben har som målsättnig att tavlor att klistra upp egna inskjutnigsmål på skall finnas. 
Var rädd om uppsatta tavlorna, tejpa/häfta på eget inskjutningsmål och låt dem stå kvar i kulfånget.

Älgbanor

Vi har två 80meters Älgbanor med elektronisk markering på vår anläggning.
Älgbanorna är öppna för skytte under Juni och Augusti, se kalendern för öppettiderna. 
Övrig tid går det att hyra älgbanorna, pris och lediga tider finns under kalender.

Hagelbanor

Vi har fasta hagelbanor för Skeet och Trapp samt kastare som kan placeras dynamiskt i terrängen.

Alla skyttar är välkommna, nybörjare som rutinerade.

Öppettider och priser hittar du under kalender.

Långhållsbana 500

Vi är en av få anläggningar i området där det finns möjlighet att skjuta på avstånd upp till 500m i dyamiska positioner från barrikader.


Här finns även stålmål för dig som vill testa grenen PRS.

Stålmålsskytte/PRS kräver utökat medlemsskap då vi har förbrukningskostnader på banan. 

Skytte på längre avstånd än 300m sker vissa dagar då det kräver att andra delar av anläggningen stängs.
Se kalender för öppettider.

Viltmål 50m (22Lr)

Här kan medlemmar skjuta 50m viltmål genom att själva öppna banan.
OBS! Endast kaliber 22Lr på banan.

Älg och Vildsvinstavlor finns på plats.


Nyckeln kommer du åt med koden som står på medlemskortet. 

Har du frågor som hemsidan inte svarar på? Kontakta oss!

unsplash